Radovljica

Lesce

Zemljišče

14.000,00 m²
  • Popularno
1.750.000,00 €

Osnovne informacije o nepremičnini

Transakcija: prodaja
Šifra oglasa: PZ02367
Vrsta: zemljišče
Tip: zazidljivo
Parcela: 14.000,00 m²

Opis

Lesce, stavbno  zemljišče za investicijsko gradnjo na  eni najbolj frekventnih lokacij Zgornje Gorenjske.

Zemljišče se nahaja ob glavni vpadnici na Bled, tik ob glavnem krožišču pri izvozu iz avtoceste A2 (Jesenice - Ljubljana),    od avtoceste je   oddaljeno le 400 metrov.

Lokacija je izredno frekventna, pozicija zemljišča pa je dobro vidna iz vseh smeri vožnje (AC, Vrba, Radovljica, Lesce/Bled).  Poleg odlične lege  pa  zemljišča  nudi  izredno lepe,  odprte poglede na  obe gorski skupini na Gorenjskem,  tako proti Karavankam z osrednjim Stolom kot  na  Julijske Alpe  s Triglavom v  ozadju,  iz zemljišča pa je  viden celo  Blejski grad.

Zemljišče meri 14.000 m2 in je v celoti  opredeljeno kot  stavbno zemljišče s podrobno namensko  rabo  MO – osredje površine.    Po  občinskem prostorskem  načrtu  Občine Radovljica (OPN  Radovljica)   je  za  območje, ki  ga  predstavlja  to zemljišče  predvidena  izdelava Občinskega  podrobnega  prostorskega  načrta (OPPN).

Zemljišče spada v območje prostorske enote LE 80, ki predstavlja lokacijo za razvoj poslovnih in trgovskih dejavnosti in se ga načeloma namenja trgovskim, gostinskim, poslovnim, kulturnim, razvedrilnim in rekreacijskim dejavnostim, bivanje  v tem območju ni dovoljeno.

Predmetno območje se v postopku priprave OPPN lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim  zahtevam ter  razmeram  na terenu, torej, na  tem zemljišču se lahko  skozi postopek priprave  OPPN  umesti investicijski program,  ki  ga je  predhodno  potrebno  uskladiti  z usmeritvami  Občine  Radovljica.   

Dopustni faktor izrabe območja mora biti od 0,8 do 1.

Ob prometnicah je potrebno zagotoviti ureditev zelenega pasu z drevoredi, območje se s peš in kolesarskimi stezami povezuje s sosednjimi območji, obstoječo drevesno vegetacijo je potrebno ohranjati v čim večji meri.

Prometno se mora prostorska enota predmetne parcele  navezati na državno cesto Lesce - Črnivec, predmetno zemljišče  je  potrebno ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno infrastrukturo.

Splošna določila zemljišč z namensko rabo MO:

- maksimalni faktor izrabe 0,9

- maksimalni faktor zazidanosti 0,4

- minimalni delež odprtih bivalnih površin 30%

Lega  tega zemljišča ima  vse  potrebne  lastnosti  za   umestitev  kakovostnega  investicijskega programa,  ki  bi  znal  izkoristiti  takšen potencial,  ki ga to zemljišče   ponuja.  Neposredno mimo parcele  poteka  celotni  cestni  promet  na Bled  in v Bohinj,  v Lesce ter  Radovljico,  v  Žirovnico in naprej na Jesenice in kar  je  še posebej pomembno  za  bodoče investitorje -  avtocesta  je  oddaljena  le  slabih 400  m,  izvoz iz  avtoceste  pa  pelje prav mimo  predmetnega zemljišče, nemogoče  se mu je »izogniti«. 

Pogoji lastnika za sklenitev posla:

1. Kupec plača  DDV (22%) pri prodaji predmetnega  zemljišča, DDV ni vključen v objavljeno  ceno. 

2. Prodajalec pogojuje prodajo s tem, da mu kupec povrne del stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnine.

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine.  Prosimo  stranke, naj  ne  ogledujejo nepremičnine sami,  ter brez predhodne najave.

Podobne nepremičnine

prodaja
1.280.000,00 €

Jesenice

Zemljišče

25.545,00 m²
prodaja
348.000,00 €

Bled

Zemljišče

580,00 m²
prodaja
339.000,00 €

Bled

Zemljišče

565,00 m²