Bled

Bled

Zemljišče

565,00 m²
  • Popularno
  • Prestižno
339.000,00 €

Osnovne informacije o nepremičnini

Transakcija: prodaja
Šifra oglasa: PZ02363
Vrsta: zemljišče
Tip: zazidljivo
Velikost: 565,00 m²
Parcela: 565,00 m²

Opis

Bled - stavbno zemljišče na centralni in sončni legi - parcela 2. 

Zemljišče se nahaja le 500 metrov stran od jezera, v bližini "glavne" Ljubljanske ceste, a še vedno dovolj umaknjeno od prometnih poti, ter kot tako nudi mir in zasebnost. Zemljišče ima odprte poglede proti vzhodu, kjer se nahaja sadovnjak (kmetijsko zemljišče), zato v tem pasu v bližnji prihodnosti pozidave ne bo.

Zemljišče ki se prodaja je v celoti stavbno zemljišče na katerem je predvidena gradnja enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe (kot je razvidno iz priložene slike). 

Za "razvoj" zemljišča v celoti, so bile izdelane in s strani pristojnih organov (Občina Bled in Zavod za varstvo kulturne dediščine) potrjene Strokovne podlage - idejna zasnova za območje. 

Po načrtovani parcelaciji bo zemljišče kot celota razdeljeno na 3 gradbene parcele, na vsaki od teh pa je predviden po en stanovanjski objekt: 

Parcela 2 meri 565,00 m2.

Pogoji za gradnjo:

  • pritlične stavbe do (K) + P + M (višina kolenčnega zidu je največ 1,20m) in nadstropne stavbe do (K) + P + 1 + M (kolenčni zid pri nadstropnih objektih ni dopusten)
  • dopustna višina etaž (svetla višina) je do največ 3,00 metre
  • odmiki so predvideni v priloženi dokumentaciji, kjer niso pa se uporabljajo določila 81. člena OPN
  • velikost objekta: tlorisni gabarit v obliki črke L z višjim in krajšim krakom (V-Z), ter nižjim in daljšim krakom (S-J), glavni volumen ima razmerje stranic vsaj 1:1,3, pri čemer je razmerje stranic zagotovljeno vsaj v etaži na terenu (pritličje). Tlorisni gabarit objekta je 6,00-11,00 x 16,00 m s toleranco +- 1m v obeh smereh tlorisa. Nadstrešek do 40,00 m2 je dopusten samo v okviru v situaciji narisanih parkirišč in dvorišča
  • streha nad osnovnim objektom: dvokapnica v naklonu 38°-45°. 

Za dopustne dejavnosti se upošteva splošni PIP za območje SSvj: V stanovanjskih objektih sta kot gostinski nastanitveni dejavnosti pogojno dopustna sobodajalstvo in oddajanje apartmajev. Pri tem je skupna površina ene ali dveh stanovanjskih enot vsaj 50 % uporabne površine objekta, preostala uporabna površina objekta pa je lahko namenjena oddajanju sob ali apartmajev. Sobe in apartmaji so namenjeni oddajanju kot dejavnosti lastnika, kar mora biti razvidno iz zasnove objekta in instalacij (skupni priključki brez odštevalnih števcev, skupno ogrevanje).

Prodajalec pogojuje prodajo s tem, da mu kupec povrne del stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnine.

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine.  Prosimo  stranke, naj  ne  ogledujejo nepremičnine sami,  ter brez predhodne najave.

Virtualni sprehod

Podobne nepremičnine

prodaja
1.280.000,00 €

Jesenice

Zemljišče

25.545,00 m²
prodaja
348.000,00 €

Bled

Zemljišče

580,00 m²