O podjetju

Datum vpisa subjekta v sodni register: 18.04.1990

Matična številka: 5396387000

Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 60956488

Vložna številka: 10103300

Firma: MAKLER, Bled, prodaja nepremičnin, marketing in inženiring, d.o.o.

Skrajšana firma: MAKLER, Bled, d.o.o.

Sedež: Bled

Poslovni naslov: Ljubljanska cesta 7, 4260 Bled

Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Osnovni kapital: 8.763,00 EUR